Utställning


Medelpads

kattklubb

Vi vill från styrelsens sida tacka alla som kommit till våran utställning, både utställare och besökare.


Vi vill även tacka de som hjälpte till att både ställa iordning för utställningen, hjälpen under utställningen samt med rivningen efter utställningen, utan er så hade detta inte varit möjligt.


Vi fick idel glada miner trots den varma lokalen och lite strul på lördagsmorgon.Ingen nämnd så blir ingen glömd, TACK!