Om Medelpadskattklubb

Medelpads

kattklubb

Om Medelpadskattklubb bildades i Timrå 1986.
Medelpads Kattklubbs huvudsakliga syfte och målsättning är:

Att förhindra och motarbeta djurplågeri,
vilket bland annat innefattar onödiga och plågsamma djurförsök.


Att på olika sätt verka för att kattens värde, status och rättigheter skall bli jämställt med övriga sällskapsdjur,
vilket innebär att vi bland annat tar avstånd ifrån att katter/kattungar bortskänkes via annons.


Att arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård,
vilket innefattar allt inom begreppet "katthållning". Katter liksom övriga sällskapsdjur skall omhändertagas och vårdas med känsla, kunnighet och ansvar. Kattägare som bor inom tätbebyggda bostadsområden skall hålla katten inomhus. Om katten vistas utomhus skall det vara under uppsikt. Kattägare som inte skall ägna sig åt planerad avel skall även ansvara för att katten kastreras/steriliseras vid könsmogen ålder.


Att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat lämligt sätt vidga intresset och sprida kunskap om kattens lämplighet som sällskapsdjur.
Tyvärr omges katten, dess vanor och natur, fortfarande av gamla inrotade fördomar och van-föreställningar. Genom att på olika sätt påvisa att katten (om den behandlas och vårdas på rätt sätt) är ett vänligt, tillitsfullt, lättskött och mycket anpassningsbart djur, kan vi ta död på dessa fördomar.


Att på bästa sätt tillvarata ansvarsfulla kattägares intressen i allmänhet och för ovan nämnda syften i görligaste mån samarbeta med likasinnade klubbar i in- och utlandet.

Det är KATTEN vi värnar om, oavsett ras